Hãng Aurora - Canada

 • You've just added this product to the cart:

  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
  0 out of 5

  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

  Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS dùng để phân tích các kim loại có mặt trong mẫu của môi trường nước đất, trong mỹ phẩm ,…