Hãng Major SCi - Mỹ

  • Máy PCR 25 giếng Cycler-25

    Máy PCR 25 giếng

    0 out of 5

    Máy PCR 25 giếng có thể điều chỉnh nhiệt độ, thời gian, có chương trình reverse transcription (RT), 99 chu kỳ cho mỗi chương trình

Vui lòng gọi Ms. Tuyết 0978.260.025 nếu bạn cần hổ trợ thêm thông tin Bỏ qua