• You've just added this product to the cart:

  Máy PCR 25 giếng Cycler-25 (Thermal Cycler) của Mỹ

  Máy PCR 25 giếng Cycler-25
  Máy PCR 25 giếng Cycler-25

  Máy PCR 25 giếng Cycler-25 (Thermal Cycler) của Mỹ

  5.00 out of 5

  Máy PCR 25 giếng Cycler-25 (Thermal Cycler) của Mỹ có thể cài đặt đến 99 chu kỳ cho mỗi vòng lặp, Chương trình phiên mã ngược (RT-revert trancripsion)

Vui lòng gọi Ms. Tuyết 0978.260.025 nếu bạn cần hổ trợ thêm thông tin Bỏ qua