THỦY SẢN

 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm

  Thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm
  Thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm
  0 out of 5

  Thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm

  Định tính nhanh và phát hiện số dư lượng thuốc thú y, chất phụ gia, kim loại nặng, độc tố sinh học và vi khuẩn gây bệnh, 60 loại chất độc hại và có hại trong thức ăn, thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm y tế, thức ăn chăn nuôi..

 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị phân tích nước thải WA 100

  Thiết bị phân tích nước thải WA 100
  Thiết bị phân tích nước thải WA 100
  0 out of 5

  Thiết bị phân tích nước thải WA 100

  Thiết bị phân tích nước thải WA 100 phân tích được các chỉ tiêu: Độ kiềm, Amoniac nitơ (NH3-N), Nitrate -Nitrogen (NO3-N), Ortho-Phosphate (PO43-P)