Vai trò của chỉ số hoàn màu CRI trong so màu (Color rendering index)