Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn

Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn

Sheen Instruments – UK nay là TQC Sheen – Hà Lan, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị kiểm tra chất lượng ngành sơn, vật liệu phủ.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SƠN

HÃNG: TQC SHEEN – HÀ LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG: Là đại diện của Sheen Instruments – UK nay là TQC Sheen – Hà Lan, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị kiểm tra chất lượng ngành sơn, vật liệu phủ.

Danh mục các thiết bị phòng thí nghiệm lĩnh vực sơn, mực in, lớp phủ

SHEEN REF Paint quality testing equipment TQC SHEEN
MODEL HÃNG

APPLICATORS

SH1120/18/4 Wire bar coaters 18cm film width 4um wet film SH0168 TQC SHEEN
SH1120/18/6 Wire bar coaters 18cm film width 6um wet film SH0232 TQC SHEEN
SH1120/18/8 Wire bar coaters 18cm film width – 8um SH0262 TQC SHEEN
SH1120/18/10 Wire bar coaters 18cm film width 10um wet film SH0631 TQC SHEEN
SH1120/18/12 Wire bar coaters 18cm film width – 12um wet film SH0676 TQC SHEEN
SH1120/18/14 Wire bar coaters 18cm film width 14um wet film SH0700 TQC SHEEN
SH1120/18/16 Wire bar coaters 18cm film width 16um wet film SH0728 TQC SHEEN
SH1120/18/18 Wire bar coaters 18cm film width 18um wet film SH0751 TQC SHEEN
SH1120/18/20 Wire bar coaters 18cm film width 20um wet film SH0799 TQC SHEEN
SH1120/18/24 Wire bar coaters 18cm film width 24um wet film SH0856 TQC SHEEN
SH1120/18/26 Wire bar coaters 18cm film width 26um wet film SH0897 TQC SHEEN
SH1120/18/28 Wire bar coaters 18cm film width 28um wet film SH0921 TQC SHEEN
SH1120/18/30 Wire bar coater 18cm film width 30um wet film SH0941 TQC SHEEN
SH1120/18/32 Wire bar coaters 18cm film width 32um wet film SH0965 TQC SHEEN
SH1120/18/34 Wire bar coaters 18cm film width – 34um SH0978 TQC SHEEN
SH1120/18/36 Wire bar coater 18cm film width, 36um wet film SH0994 TQC SHEEN
SH1120/18/38 Wire bar coaters 18cm film width 38um wet film SH1018 TQC SHEEN
SH1120/18/40 Wire bar coaters 18cm film width – 40um wet film SH1042 TQC SHEEN
SH1120/18/46 Wire bar coaters 18cm film width 46um wet film SH1091 TQC SHEEN
SH1120/18/48 Wire bar coaters 18cm film width – 48um SH8007 TQC SHEEN
SH1120/18/50 Wire bar coaters 18cm film width 50um wet film SH1144 TQC SHEEN
SH1120/18/56 Wire bar coaters 18cm film width- 56um wet film SH1216 TQC SHEEN
SH1120/18/60 Wire bar coaters 18cm film width 60um wet film SH1231 TQC SHEEN
SH1120/18/66 Wire bar coaters 18cm film width 66um wet film SH1266 TQC SHEEN
SH1120/18/70 Wire bar coaters 18cm film width 70um wet film SH1280 TQC SHEEN
SH1120/18/76 Wire bar coater sw 18cm  film width 76um wet film SH1314 TQC SHEEN
SH1120/18/80 Wire bar coater 18cm film width, 80um wet film SH0631 TQC SHEEN
SH1120/18/88 Wire bar coaters 18cm film width 88um wet film SH1372 TQC SHEEN
SH1120/18/100 Wire bar coaters 18cm film width 100um wet film SH0326 TQC SHEEN
SH1120/18/120 Wire bar coaters 18cm film width 120um wet film SH0797 TQC SHEEN
SH1120/18/128 Wire bar coaters 18cm film width 128um wet film SH0919 TQC SHEEN
SH1120/18/150 Wire bar coaters 18cm film width 150um wet film SH1686 TQC SHEEN
SH1120/18/200 Wire bar coaters 18cm film width 200um wet film SH0329 TQC SHEEN
SH1120/18/300 Wire bar coaters 18cm film width 300um wet film SH0338 TQC SHEEN
SH1120/18/A Wire bar coaters 18cm film width – special sizes SH2005 TQC SHEEN

WET FILM THICKNESS GAUGES

SH1117/100 Micrometer adjustable applicator 100mm wide SH0336 TQC SHEEN
SH1117/150 Micrometer adjustable applicator 150mm wide SH1140 TQC SHEEN
SH1117/200 Micrometer adjustable applicator 200mm wide SH0340 TQC SHEEN
SH1117/250 Micrometer adjustable applicator 250mm wide SH1142 TQC SHEEN
SH1117/300 Micrometer adjustable applicator 300mm wide SH0342 TQC SHEEN

GLOSS METER

SH260C Glossmaster tri 20/60/85 degrees – colour SH0575 TQC SHEEN
SH260T Tri-glossmaster u 20/60/85 deg. Incl.thickness SH0592 TQC SHEEN
SH262C Glossmaster 60 degree SH0935 TQC SHEEN

COLOR METER

SH281 Spectromatch 45/0 gloss spectrophotometer SH1351 TQC SHEEN
SH282 Spectromatch sphere spectrophotometer / d8 spin SH1353 TQC SHEEN

OPACITY

SH310 Sheen-opac – battery operated opacity reflectometer SH0657 TQC SHEEN

VISCOSITY CUPS

SH401/2 Bs flow cup, bs3900 (1971) old specification(b2) SH0070 TQC SHEEN
SH401/3 Bs flow cup, bs3900 (1971) old specification(b3) SH0127 TQC SHEEN
SH401/4 Bs flow cup, bs3900 (1971) old specification(b4) SH0165 TQC SHEEN
SH401/5 Bs flow cup, bs3900 (1971) old specification(b5) SH0201 TQC SHEEN
SH401/6 Bs flow cup, bs3900 (1971) old specification(b6) SH2030 TQC SHEEN

VISCOSITY OIL

SH442/1 Sheen calibration oil 50 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0032 TQC SHEEN
SH442/2 Sheen calibration oil 75 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0063 TQC SHEEN
SH442/3 Sheen calibration oil 100 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0116 TQC SHEEN
SH442/4 Sheen calibration oil 150 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0156 TQC SHEEN
SH442/5 Sheen calibration oil 200 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0194 TQC SHEEN
SH442/6 Sheen calibration oil 250 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0224 TQC SHEEN
SH442/7 Sheen calibration oil 300 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0250 TQC SHEEN
SH442/8 Sheen calibration oil 350 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0259 TQC SHEEN
SH442/9 Sheen calibration oil 400 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0280 TQC SHEEN
SH442/10 Sheen calibration oil 500 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0630 TQC SHEEN
SH442/11 Sheen calibration oil 700 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0659 TQC SHEEN
SH442/12 Sheen calibration oil 1000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0675 TQC SHEEN
SH442/13 Sheen calibration oil 1500 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0692 TQC SHEEN
SH442/14 Sheen calibration oil 2500 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0699 TQC SHEEN
SH442/15 Sheen calibration oil 4000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0718 TQC SHEEN
SH442/16 Sheen calibration oil 6000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0727 TQC SHEEN
SH442/17 Sheen calibration oil 8000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0741 TQC SHEEN
SH442/18 Sheen calibration oil 10000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0750 TQC SHEEN
SH442/19 Sheen calibration oil 15000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0766 TQC SHEEN
SH442/20 Sheen calibration oil 20000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0793 TQC SHEEN
SH442/21 Sheen calibration oil 14 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0823 TQC SHEEN
SH442/22 Sheen calibration oil 28 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0835 TQC SHEEN
SH442/23 Sheen calibration oil 385 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0851 TQC SHEEN
SH442/24 Sheen calibration oil 2000 cps @ 25 degrees c +/- 0.2% SH0855 TQC SHEEN
SH414N Gel strength tester (220-240v, 50hz) SH1117 TQC SHEEN
SH480 Viscometer krebs – digital read out (krebs/poise/grams) SH1349 TQC SHEEN
SHCP1 Cone & plate base unit (cone not included) SH1693 TQC SHEEN
SH490/1/CK 0-10 poise cone kit – 5 certified oils, 1 cone SH1432 TQC SHEEN
SH490/2/CK 0-20 poise cone kit – 5 certified oils, 1 cone SH1428 TQC SHEEN
SH490/3/CK 5-50 poise cone kit – 5 certified oils, 1 cone SH1427 TQC SHEEN
SH490/4/CK 10-100 poise cone kit – 5 certified oils, 1 cone SH1434 TQC SHEEN
SH490/5/CK 0-5 poise cone kit – 5 certified oils, 1 cone SH1429 TQC SHEEN

SCRATCH TESTER

SH705 Mechanised scratch tester – iso 1518 / bs 3900 (220-240v,50hz) SH0530 TQC SHEEN
SH705/1 Mechanised scratch tester astm d5178/1991(220-240v, 50hz) SH0060 TQC SHEEN
SH705/2 Mechanised scratch tester astm d2197/1991 (220-240v, 50hz) SH0107 TQC SHEEN

APPLICATORS

 

SH1100/100/250

Bird type applicator – (100mm width) gap size 250um   VF1535
SH1100/50 Bird type applicator – (50mm width) to 200um gap size VF1546  
SH1100/50/A Bird type applicator – (50mm width) special gap size VF1540  
SH1100/75/150 Bird type applicator, 75mm film width/150 um gap   VF1570
SH1100/75-100 Bird type applicator 75 fw, 100um gap VF1573  
SH1100/75-150 Bird type applicator 75 fw, 150um gap   VF1570
SH1100/75-200 Bird type applicator 75 fw, 200um gap   VF1570
SH1100/75-50 Bird type applicator 75 fw, 100um gap 50 microns VF1571  
SH1100/75-75 Bird type applicator 75 fw, 75um gap VF1572  
SH1100A Bird type applicator – 50mm width, gap size 201-2000mfrom:   VF1540
SH1100A/75 Bird type applicator – (75mm width) gap size 201-2000um   VF1570
SH1101/90/100 Bar applicator 90mm film width 100m gap size VF1589  
SH1101/90/150 Bar applicator 90mm film width 150m gap size VF1591  
SH1101/90/200 Bar applicator 90mm film width 200m gap size VF1592  
SH1101/90/25 Bar applicator 90mm film width 25m gap size   VF1595
SH1101/90/250 Bar applicator 90mm film width 250m gap size VF1593  
SH1101/90/50 Bar applicator 90mm film width 50m gap size VF1587  
SH1101/90/75 Bar applicator 90mm film width 75m gap size VF1588  
SH1101A/90 Bar applicator – (90mm film width) gap size 400um VF1595
SH1103 25mm cube film applicator 37/75m AB3703
SH1104/1 50mm cube film applicator 50/100m AB3710
SH1104/2 50mm cube film applicator 150-200m AB3711
SH1107/60/1 Four sided applicator 60mm width 30/60/90/120m gap sizes VF2146
SH1107/60/2 Four sided applicator 60mm width 50/100/150/200m gap sizes VF2147
SH1107/60/A Four sided applicator 60mm width, max. 300m gap size from: VF1510
SH1107/80/1 Four sided applicator 80mm width 30/60/90/120m gap sizes VF1501
SH1107/80/2 Four sided applicator 80mm width 50/100/150/200m gap sizes VF1502
SH1107/80/A Four sided applicator 80mm width, max. 300m gap size VF1515
SH1108/275 Sag index applicator size 50-275m VF2250
SH1108/475 Sag index applicator size 250-475m VF2251
SH1108/675 Sag index applicator size 450-675m VF2252
SH1120/18/IMP Small impression bed VF1617  
SH1120/25/10 Wire bar coaters 25cm film width 10m wet film AB3723
SH1120/25/100 Wire bar coaters 25cm film width 100m wet film AB3737
SH1120/25/128 Wire bar coaters 25cm film width 128m wet film AB3754
SH1120/25/150 Wire bar coaters 25cm film width 150m wet film AB3739
SH1120/25/16 Wire bar coaters 25cm film width 16m wet film AB3726
SH1120/25/20 Wire bar coaters 25cm film width 20um wet film AB3727
SH1120/25/200 Wire bar coaters 25cm film width 200m wet film AB3740
SH1120/25/26 Wire bar coaters 25cm film width 26m wet film AB3744
SH1120/25/30 Wire bar coaters 25cm film width 30um wet film AB3729
SH1120/25/32 Wire bar coaters 25cm film width 32um wet film AB3746
SH1120/25/34 Wire bar coaters 25cm film width 34um wet film AB3730
SH1120/25/36 Wire bar coaters 25cm film width 36m wet film AB3747
SH1120/25/50 Wire bar coaters 25cm film width 50m wet film AB3733
SH1120/25/70 Wire bar coaters 25cm film width 70um wet film AB3751
SH1120/25/76 Wire bar coaters 25cm film width 76m wet film AB3736
SH1120/25/A Wire bar coaters 25cm film width – special sizes AB3741
SH1120/25/IMP Large impression bed VF1618
SH1140/32/10 Wire bar coaters 32cm film width 10m wet film AB3053
SH1140/32/100 Wire bar coaters 32cm film width 100m wet film AB3067
SH1140/32/128 Wire bar coaters 32cm film width 128m wet film AB3097
SH1140/32/14 Wire bar coaters 32cm film width 14m wet film AB3055
SH1140/32/150 Wire bar coaters 32cm film width 150m wet film AB3072
SH1140/32/16 Wire bar coaters 32cm film width 16m wet film AB3056
SH1140/32/20 Wire bar coaters 32cm film width 20um wet film AB3056
SH1140/32/200 Wire bar coaters 32cm film width 200m wet film AB3069
SH1140/32/24 Wire bar coaters 32cm film width 24m wet film AB3058
SH1140/32/26 Wire bar coaters 32cm film width 26m wet film AB3083
SH1140/32/32 Wire bar coaters 32cm film width 32m wet film AB3085
SH1140/32/36 Wire bar coaters 32cm film width 36m wet film AB3086
SH1140/32/4 Wire bar coaters 32cm film width 4um wet film AB3050
SH1140/32/40 Wire bar coaters 32cm film width 40um wet film AB3062
SH1140/32/46 Wire bar coaters 32cm film width 46um gap AB3087
SH1140/32/50 Wire bar coaters 32cm film width 50m wet film AB3063
SH1140/32/60 Wire bar coaters 32cm film width 60m wet film AB3065
SH1140/32/66 Wire bar coaters 32cm film width 66m wet film AB3089
SH1140/32/70 Wire bar coaters 32cm film width 70m wet film AB3094
SH1140/32/76 Wire bar coaters 32cm film width 76m wet film AB3066
SH1140/32/A Wire bar coaters 32cm film width – special sizesfrom: AB3071
SH1132N Automatic film applicator – standard machine with glass bed AB4120
SH1133N Automatic film applicator – standard machine with vacuum bed AB4220
SH1137 Automatic film applicator – smaller size machine with rubber mat AB3650
SH1137-2 Small auto applicator – issue f (byk version) AB3650

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá các thiết bị phù hợp với yêu cầu của Quý khách hàng. Xin cám ơn !!!!

Ms.Tuyết. 0978.260.025
Mail: [email protected]
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long

B40 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, HCM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn”

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.