Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ

Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ

Sheen Instruments – UK nay là TQC Sheen – Hà Lan, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị kiểm tra chất lượng ngành sơn, vật liệu phủ.

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)

Mô tả

DANH MỤC THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SƠN, VẬT LIỆU PHỦ

Thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ, Hãng: TQCSHEEN – Hà Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HIỂN LONG: Là đại diện của Sheen Instruments – UK nay là TQC Sheen – Hà Lan, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ.

thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ

Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ

ĐỘ NHỚT – VISCOSITY

A: Cốc DIN, Theo tiêu chuẩn DIN 53211

Cốc nhôm, lỗ cốc bằng thép không gỉ, sử dụng với giá đỡ

 • VF2000 orifice 2mm
 • VF2001 orifice 3 mm 
 • VF1999 orifice 4mm
 • VF2003 orifice 6 mm 
 • VF2004 orifice 8 mm

Cốc được làm bằng thép không gỉ sử dụng với giá đỡ

 • VF2181 orifice 1 mm
 • VF2022 orifice 2 mm
 • VF2023 orifice 3 mm
 • VF2024 orifice 4 mm
 • VF2025 orifice 5 mm
 • VF2026 orifice 6 mm
 • VF2027 orifice 7 mm
 • VF2028 orifice 8 mm

Cốc Din nhôm, với tay cầm

 • VF2071 with fixed nozzle, orifice 2 mm stainless steel
 • VF2072 with fixed nozzle, orifice 3 mm stainless steel
 • VF2073 with fixed nozzle, orifice 4 mm stainless steel
 • VF2074 with fixed nozzle, orifice 5 mm stainless steel
 • VF2075 with fixed nozzle, orifice 6 mm stainless steel
 • VF2077 with fixed nozzle, orifice 8 mm stainless steel

Cốc Din thép không gỉ với tay cầm

 • VF2213 with fixed nozzle, orifice 2 mm stainless steel
 • VF2215 with fixed nozzle, orifice 4 mm stainless steel
 • VF2216 with fixed nozzle, orifice 5 mm stainless steel
 • VF2217 with fixed nozzle, orifice 6 mm stainless steel

B: BS9000 Viscosity Cup according BS3900 : Part A6, 1971

Anodised aluminum cup, nozzle stainless steel, lab‐type to be used with stand

 • SH0070 BS Flow Cup, BS3900 (1971) old specification (B2)
 • SH0127 BS Flow Cup, BS3900 (1971) old specification (B3)
 • SH0165 BS Flow Cup, BS3900 (1971) old specification (B4)
 • SH0201 BS Flow Cup, BS3900 (1971) old specification (B5)
 • SH0230 BS Flow Cup, BS3900 (1971) old specification (B6)

C: EN DIN ISO 2431 Viscosity Cup according DIN EN ISO 2431

Anodised aluminum cup, nozzle stainless steel, lab‐type to be used with stand

VF2048 with fixed nozzle, orifice 3 mm stainless steel

E: ZAHN Dip Cup type ZAHN ASTM D1084 / D4212

 • Viscosity cup, type ZC (Zahn Cup) stainless steel
 • VF2226 with orifice, No.1 20‐ 85 cP
 • VF2227 with orifice, No.2 30‐ 170 cP
 • VF2228 with orifice, No.3 170‐ 550 cP
 • VF2229 with orifice, No.4 200‐ 900 cP
 • VF2230 with orifice, No.5 250‐1200 cP

F: AFNOR cups

Anodised aluminum cup, lab‐type to be used with stand

 • VF2195 TQC SHEEN Afnor 2.5 Viscosity flow cup
 • VF2196 TQC SHEEN Afnor 4 Viscosity flow cup
 • VF2197 TQC SHEEN Afnor 6 Viscosity flow cup
 • VF2198 TQC SHEEN Afnor 8 Viscosity flow cup

G: LORY cups

Viscosity cups, type Lory

VF2199 TQC SHEEN Lory Cup

Stands, accessoiries and attemperation devices for viscosity cups

 • VF2062 Ring stand Type S 10
 • VF2061 Tripod stand Type S40B, stainless steel ring incl. Spirit level
 • VF2063 Glassplate Type GP 20, 100 X 100 X 6 mm
 • DI0076 Stopwatch digital LCD‐display, 9h. 59 min. 59,99 sec. 0 ‐ 9 pcs, 10 pcs >
 • VF2053 Viscosity Conversion Disc
 • VF2067 Attemperation tank TM 1, for DIN‐ and ASTM‐Cups
 • VF2068 Attemperation tank TM 2, for ISO‐ and AFNOR Cups

Máy đo độ nhớt – Viscometer

Máy đo độ nhớt Rotothinner – TQC SHEEN  ViscoThinner

Accessories – lưu ý Máy đo độ nhớt Rotothinner phải chọn mua Spindle bên dưới

 • Spindle 0‐22p
 • Spindle 0,1‐75p
 • Spindle 1‐350p

Máy đo Độ nhớt KU – Krebs Viscometer

 • DV1300: TQC SHEEN Automatic Krebs Viscometer                            
 • SH1349: TQC SHEEN Digital Krebs Viscometer‐ with RS 232 cable and rotor  SH480

Máy đo Độ nhớt Cone & Plate – Cone & plate Viscometer

SH1693  TQC SHEEN Cone and Plate Viscometer Base Unit

 Máy đo độ nhớt kiểu Brookfield – Rotary Viscometers

DV1401: TQC SHEEN Automatic Rotational Viscometer 60rpm

DV1402: TQC SHEEN Automatic Rotational Viscometer 20rpm

Portable Rotary Viscometers

 • DV1305: TQC SHEEN portable rotary viscometer V1 L 
 • DV1306:  TQC SHEEN portable rotary viscometer V1 R
 • DV1307: TQC SHEEN portable rotary viscometer V1 H  
 • DV1308:  TQC SHEEN portable rotary viscometer V2 L 
 • DV1309: TQC SHEEN portable rotary viscometer V2 R 
 • DV1310: TQC SHEEN portable rotary viscometer V2 H

FILM APPLICATION – DỤNG CỤ TẠO MÀNG

TQC SHEEN Automatic Film Applicators

 • AB4120: TQC SHEEN Automatic Film Applicator Standard (Glass)
 • AB4220: TQC SHEEN Automatic Film Applicator Standard (Perforated vacuum)
 • AB4320: TQC SHEEN Automatic Film Applicator Standard (Double channel vacuum)  
 • AB4400: TQC SHEEN Automatic Film Applicator Standard (Heated perforated vacuum)
 • AB4420: TQC SHEEN Automatic Film Applicator Standard (Combined, without bed) 
 • AB4430: TQC SHEEN Heated perforated vacuum bed (benchtop model)

Film Applicators type “BAKER” 4‐sided

 • VF2145: TQC SHEEN Baker film applicator width 60 mm, gaps 15/30/60/90 µm  
 • VF2146: TQC SHEEN Baker film applicator width 60 mm, gaps 30/60/90/120 µm 
 • VF2147: TQC SHEEN Baker film applicator width 60 mm, gaps 50/100/150/200 µm  
 • VF1510: TQC SHEEN Baker film applicator width 60 mm, 4 gaps as desired
 • VF1500: TQC SHEEN Baker film applicator width 80 mm, gaps 15/30/60/90 µm 
 • VF1501: TQC SHEEN Baker film applicator width 80 mm, gaps 30/60/90/120 µm
 • VF1502: TQC SHEEN Baker film applicator width 80 mm, gaps 50/100/150/200 µm   
 • VF1515: TQC SHEEN Baker film applicator width 80 mm, 4 gaps as desired 
 • VF1560: TQC SHEEN Baker film applicator width 80 mm, gaps 2 x 90µm 2 x 150µm
 • VF1521: TQC SHEEN Baker film applicator width 100 mm, gaps 15/30/60/90 µm
 • VF1522: TQC SHEEN Baker film applicator width 100 mm, gaps 30/60/90/120 µm
 • VF1523: TQC SHEEN Baker film applicator width 100 mm, gaps 50/100/150/200 µm
 • VF1520 :TQC SHEEN Baker film applicator width 100 mm, 4 gaps as desired
 • VF1526: TQC SHEEN Baker film applicator width 150 mm, gaps 15/30/60/90 µm       
 • VF1527: TQC SHEEN Baker film applicator width 150 mm, gaps 30/60/90/120 µm   
 • VF1528: TQC SHEEN Baker film applicator width 150 mm, gaps
 • 50/100/150/200 µm
 • VF1525: TQC SHEEN Baker film applicator width 150 mm, 4 gaps as desired
 • VF1529: TQC SHEEN Baker film applicator *special* film width between 151‐200mm                                   
 • VF1531: TQC SHEEN Baker film applicator *special* film width between 201‐250mm

Film Applicators type “BIRD” 4‐sided – Thước tạo màng 04 mặt

 • VF2161: TQC SHEEN Bird film applicator width 50 mm, gaps 50/100/150/200 µm  
 • VF1837: TQC SHEEN Bird film applicator width 50 mm, 4 gaps as desired  
 • VF2164: TQC SHEEN Bird film applicator width 60mm, 4 gaps as desired
 • VF2162: TQC SHEEN Bird film applicator width 75 mm, gaps 50/100/150/200 µm   
 • VF1530: TQC SHEEN Bird film applicator width 75 mm, 4 gaps as desired   
 • VF1536: TQC SHEEN Bird film applicator width 80 mm, 4 gaps as desired
 • VF2163: TQC SHEEN Bird film applicator width 100 mm, gaps 50/100/150/200 µm                              
 • VF1535: TQC SHEEN Bird film applicator width 100 mm, 4 gaps as desired 
 • VF1581: TQC SHEEN Bird film applicator width 150 mm, gaps
 • 50/100/150/200µm  
 • VF1580: TQC SHEEN Bird film applicator width 150 mm, 4 gaps as desired
 • VF1582: TQC SHEEN Bird filmapplicator *Special* film width between 151‐200mm
 • VF1583: TQC SHEEN Bird filmapplicator *Special* film width between 201‐250mm

Film Applicators type “BIRD” 1‐side

 • VF1540: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap as desired     
 • VF1541: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 50µm                
 • VF1542: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 75µm                 
 • VF1543: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 100µm    
 • VF1544: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 125µm        
 • VF1545: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 150µm
 • VF1546: TQC SHEEN Bird film applicator 50mm, 1 gap 200µm
 • VF1570: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap as desired
 • VF1571: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 50µm    
 • VF1572: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 75µm
 • VF1573: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 100µm
 • VF1574: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 125µm
 • VF1575: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 150µm
 • VF1576: TQC SHEEN Bird film applicator 75mm, 1 gap 200µm

Film Applicators type “BIRD” with guidance

 • VF1586: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 25µm
 • VF1587: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 50µm
 • VF1588: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 75µm
 • VF1589: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 100µm
 • VF1591: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 150µm
 • VF1592: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 200µm
 • VF1593: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, 250µm
 • VF1595: TQC SHEEN Bird Applicator 90mm with guidance, gap as desired

Sag Index Applicators

 • VF2250L: Sag Index Applicator 50 till 275µm 
 • VF2251: Sag Index Applicator 250 till 475µm
 • VF2252: Sag Index Applicator 450 till 675µm
 • VF2253: Sag Index Applicator Gaps on request

TQC SHEEN Wire bar coater Thước kéo màng

 • AB3050: Wire Bar‐coater 320 mm, 4 µm
 • AB3051: Wire Bar‐coater 320 mm, 6 µm
 • AB3052: Wire Bar‐coater 320 mm, 8 µm
 • AB3053: Wire Bar‐coater 320 mm, 10 µm
 • AB3054: Wire Bar‐coater 320 mm, 12 µm
 • AB3055: Wire Bar‐coater 320 mm, 14 µm
 • AB3056: Wire Bar‐coater 320 mm, 16 µm
 • AB3082: Wire Bar‐coater 320 mm, 18 µm
 • AB3057: Wire Bar‐coater 320 mm, 20 µm
 • AB3058: Wire Bar‐coater 320 mm, 24 µm
 • AB3083: Wire Bar‐coater 320 mm, 26 µm
 • AB3084: Wire Bar‐coater 320 mm, 28 µm 
 • AB3059: Wire Bar‐coater 320 mm, 30 µm      
 • AB3085: Wire Bar‐coater 320 mm, 32 µm          
 • AB3060: Wire Bar‐coater 320 mm, 34 µm     
 • AB3086: Wire Bar‐coater 320 mm, 36 µm
 • AB3061: Wire Bar‐coater 320 mm, 38 µm
 • AB3062: Wire Bar‐coater 320 mm, 40 µm
 • AB3087: Wire Bar‐coater 320 mm, 46 µm
 • AB3088: Wire Bar‐coater 320 mm, 48 µm
 • AB3063: Wire Bar‐coater 320 mm, 50 µm
 • AB3064: Wire Bar‐coater 320 mm, 56 µm                                
 • AB3065: Wire Bar‐coater 320 mm, 60 µm                                
 • AB3089: Wire Bar‐coater 320 mm, 66 µm                                
 • AB3094: Wire Bar‐coater 320 mm, 70 µm                                
 • AB3095: Wire Bar‐coater 320 mm, 80 µm                                
 • AB3096: Wire Bar‐coater 320 mm, 88 µm                                
 • AB3097: Wire Bar‐coater 320 mm, 128 µm                              
 • AB3067: Wire Bar‐coater 320 mm, 100 µm                              
 • AB3068: Wire Bar‐coater 320 mm, 120 µm                              
 • AB3098: Wire Bar‐coater 320 mm, 150 µm                              
 • AB3069: Wire Bar‐coater 320 mm, 200 µm                              
 • AB3099: Wire Bar‐coater 320 mm, 300 µm                              
 • AB3070: Wire Bar‐coater 320 mm, plain polished
 • AB3071: Wire Bar‐coater 320 mm, microns as desired

DISPERSION – KIỂM TRA ĐỘ MỊN

Grindometers Single Channel

 • VF2104: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 15 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge                             
 • VF2105: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 25 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2106: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 50 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2107: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 100 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge   
 • VF2108: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 250 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2109: TQC SHEEN Grindometer single channel, 0 ‐ 500 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge

Grindometers Double Channel

 • VF2110: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 15 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2111: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 25 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge 
 • VF2112: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 50 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2113: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 100 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2118: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 250 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2124: TQC SHEEN Grindometer double channel, 0 ‐ 500 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge

Grindometers Wide Channel

 • VF2120: TQC SHEEN Grindometer wide channel, 0 ‐ 15 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge                             
 • VF2121: TQC SHEEN Grindometer wide channel, 0 ‐ 25 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2122: TQC SHEEN Grindometer wide channel, 0 ‐ 50 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2123: TQC SHEEN Grindometer wide channel, 0 ‐ 100 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge
 • VF2125: TQC SHEEN Grindometer wide channel, 0 ‐ 250 µm, incl. leather pouch and bevelled straightedge                             

Analytical Sieves – SÀNG RÂY

 • VF9900: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, 100 micron (0,100mm) 
 • VF9901: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, 150 micron (0,150mm)
 • VF9902: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, 250 micron (0,250mm)
 • VF9903: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, 500 micron (0,500mm)
 • VF9904: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, 1000 micron (1,000mm)
 • VF9905: Test sieve Stainless Steel 200x50mm, size on request

DENSITY – ĐO TỶ TRỌNG  

Immersed body

 • DV5000: Immersed body (plummet) density meter 10ml  
 • DV5001: Immersed body (plummet) density meter 100ml
 • DV5002: Stand for immersed body

Pyknometers

 • VF2097: TQC SHEEN Pyknometer, aluminum 100 ml, including test certificate
 • VF2098: TQC SHEEN Pyknometer, aluminum 50 ml, including test certificate
 • VF2099: TQC SHEEN Pyknometer, stainless steel 100 ml, including test
 • certificate
 • VF2100: TQC SHEEN Pyknometer, stainless steel 50 ml, including test
 • certificate      

Pressure Density Cup

VF2095: TQC SHEEN Pressure Density Cup                            

CORROSION / WEATHERING

Machu Scratch Tool

 • VF8600: TQC SHEEN Machu Scratch Tool Basic 1mm (CC2000 model)
 • VF8605: TQC SHEEN Machu Scratch Tool Professional 1mm (CC3000 model)

Machu Test Bath

VF8700: TQC SHEEN Machu test bath 11ltr, incl. plastic container 4l

Accessories

 • VF8600: TQC SHEEN Machu Scratch Tool Basic 1mm (CC2000 model)
 • VF8605: TQC SHEEN Machu Scratch Tool Professional 1mm (CC3000 model)

Gloss gauges – ĐỘ BÓNG

 • GL0010: TQC SHEEN SoloGloss 60°, complete in case with USB cable, screwdriver, cleaning cloth, USB stick and 2 x AA batteries
 • GL0020: TQC SHEEN DuoGloss 20° / 60°, complete in case with USB cable, screwdriver, cleaning cloth, USB stick and 2 x AA batteries
 • GL0030: TQC SHEEN PolyGloss 20° / 60° / 85°, complete in case with USB cable, screwdriver,cleaning cloth, USB stick and 2 x AA batteries

Opacity gauges – ĐỘ PHỦ

SH0657: TQC SHEEN OPAC Opacity Reflectometer, complete in case with Sheen‐Opac product, calibration standards, dual voltage mains recharger 

Color‐assessment cabinets – TỦ SO MÀU

 • VF0600: TQC SHEEN Colorbox color‐assessment cabinet, 60cm 5 light sources with 45° table                         
 • VF1200: TQC SHEEN Colorbox color‐assessment cabinet 120 cm, 5 light sources with 45° table                         

RAL Colours – QUẠT MÀU RAL

 • VF6600: RAL Classic 840‐HR color register, A5‐sized (14.8 x 21.0 cm)
 • VF6602: RAL 840‐HR, Single sheet, please specify colour 
 • VF6603: RAL Classic 841‐GL color register, A5‐sized (14.8 x 21.0 cm)
 • VF6605: RAL 841‐GL, Single sheet, please specify colour 
 • VF6606: RAL K7 Colour fan deck, containing all 213 RAL CLASSIC colours
 • VF6607: RAL K5 Colour fan deck, containing all 213 RAL CLASSIC colours (semi‐matt)
 • VF6608: RAL K5 Colour fan deck, containing all 213 RAL CLASSIC colours (gloss)
 • VF6644: RAL K1 Booklet with 210 RAL CLASSIC colours
 • VF6609: RAL K6 Ring binder, containing all 213 RAL CLASSIC colours
 • VF6610: RAL K6 single sheets, A4‐sized (21.0 x 29.7 cm), please specify colour
 • VF6650: RAL F9 Camouflage Colours Single sheet A5, please specify colour
 • VF6612: RAL E1 Box with primary standards of all 490 RAL EFFECT colours                                   
 • VF6613: RAL E1 Single card, please specify colour 
 • VF6615: RAL E3 Colour fan deck with all 490 RAL EFFECT colours
 • VF6616: RAL E4 Colour fan deck with all 70 RAL EFFECT metallic colours                          
 • VF6619: RAL D2 Colour fan set in box containing all 1625 RAL DESIGN colours                             
 • VF6620 : RAL Design single sheet DIN A6, please specify colour
 • VF6621: RAL Design single sheets DIN A6, complete set in a box
 • VF6624: RAL Design single sheet DIN A4, please specify colour
 • VF6625: RAL Design single sheets DIN A4, complete set in 8 slipcases
 • VF6641: RAL Design D8 Box with 8 colour fan decks
 • VF6646: RAL D4 Colour Atlas with 1625 RAL DESIGN SYSTEM colours
 • VF6627: RAL P1 The RAL colour standard for plastics, complete set of 100 colours in box
 • VF6628: RAL P1 sample plate 105x148x3mm, please specify colour
 • VF6629: RAL P2 The RAL colour standard for plastics, complete set of 200
 • VF6630: RAL P2 sample plate 105x148x3mm, please specify colour                          
 • VF6631: RAL P1 + P2 The RAL colour standard for plastics, complete set of 300 colours in box

HARDNESS / SCRATCH RESISTANCE – ĐỘ CỨNG

Shore hardness testers 

 • LD0550: TQC SHEEN Shore A hardness gauge
 • LD0551: TQC SHEEN Shore D hardness gauge

Scratch Hardness Test 

 • SP0010: TQC SHEEN Hardness test pen type, complete kit with 3 springs and tip 1mm                                
 • SP0015: TQC SHEEN Hardness test pen type PRO, complete kit with 3 springs and 3 tips dia. 1/0,75/ 0,50 mm                                   

Wolf Wilborn Pencil Hardness Test – ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ  

 • VF2378: TQC SHEEN Pencil Hardness Test (750g) incl. hardness pencils set of 20 pcs                              
 • VF2377: TQC SHEEN Pencil Hardness Test (750g & 1000g) incl. hardness pencils set of 20 pcs                           
 • VF2379: TQC SHEEN Pencil Hardness Test (500g) incl. hardness pencils set of 20 pcs                                  

Pendulum Hardness Test – ĐỘ CỨNG QUẢ LẮC     

SP0500: TQC SHEEN Pendulum base device, without pendulum

Barcol Hardness Test  

VF6500: GYZJ‐934‐1 Barcol Hardness Test                             

Buchholz Test 

SP1900: TQC SHEEN Buchholz Test complete with case, microscope, timer and marker                        

Motorised Scratch Testers 

 • SH0530: TQC SHEEN Mechanised Scratch Tester ISO 1518/BS9000 (220‐240V, 50HZ) SH705
 • SH0060: TQC SHEEN Mechanised Scratch Tester ASTM D5178 /1991 (220‐240V, 50HZ) SH705/1
 • SH0107: TQC SHEEN Mechanised Scratch Tester ASTM D2197/1991 (220‐240V, 50HZ) SH705/2                                  

Comprehensive Abrasion Test

TB5000: TQC SHEEN Comprehensive Abrasion Test 230VAC, delivered complete with Power cord, User and installation manual, Laptop computer with Windows 10, CAT control application, USB cable, Three sets (60, 80 and 100 mm) of two side plate assembly, top pressure plate assembly, bottom can carrier plate, 5 m air tube Ø6 mm, 4 mm hexagonal wrench and can positioning bar                             

Washability Test – ĐỘ CHÀ RỮA MÀNG SƠN        

 • AB6000: TQC SHEEN Scrub, Abrasion and Washability Tester
 • AB6010: TQC SHEEN Scrub, Abrasion and Washability Tester “Basic”                                   

FILM THICKNESS – ĐO ĐỘ DÀY MÀNG SƠN       

Coating thickness on metal substrates

Defelsko 6000 coating thickness gauges

 • LD6057: Defelsko 6000 Standard model, incl. TQC SHEEN Ideal Finish Analyses software
 • LD6058: Defelsko 6000 Advanced model, incl. TQC SHEEN Ideal Finish Analyses software

Defelsko 6000 Fe probes

 • LD6025: Defelsko 6000 F built‐in probe, 0‐1500 µm
 • LD6099: Defelsko 6000 FS standard probe, 0‐1500 µm
 • LD6017: Defelsko 6000 FRS right angle probe, 0‐1500 µm
 • LD6100: Defelsko 6000 F0S micro probe 0°, 0‐625 µm
 • LD6101: Defelsko 6000 F45S micro probe 45°, 0‐625 µm
 • LD6102: Defelsko 6000 F90S right angle micro probe 90°, 0‐625 µm
 • LD6026: Defelsko 6000 FT built‐in high range probe, 0‐6mm
 • LD6018: Defelsko 6000 FTS standard high range probe, 0‐6 mm
 • LD6020: Defelsko 6000 FKS standard high range probe, 0‐13 mm
 • LD6033: Defelsko 6000 FLS high‐range separate probe, 0‐38 mm
 • LD6021: Defelsko 6000 FXS Xtreme probe, 0 ‐ 1500 um
 • LD6014: Defelsko 6000 FHXS seperate probe, 0 ‐ 10000 um

Defelsko 6000 Nfe probes 

 • LD6027: Defelsko 6000 N built‐in probe, 0‐1500 µm
 • LD6104: Defelsko 6000 NS standard probe, 0‐1500 µm
 • LD6019: Defelsko 6000 NRS right angle probe, 0‐1500 µm
 • LD6105: Defelsko 6000 NAS standard anodise probe, 0‐625 µm
 • LD6106: Defelsko 6000 N0S standard micro probe 0°, 0‐625 µm
 • LD6107: Defelsko 6000 N45S standard micro probe 45°, 0‐625 µm
 • LD6108: Defelsko 6000 N90S right angle micro probe 90°, 0‐625 µm
 • LD6024: Defelsko 6000 NKS right angle high range probe, 0‐13 mm
 • Defelsko 6000 Fe‐Nfe probes
 • LD6028: Defelsko 6000 FN built‐in probe, 0‐1500 µm                        
 • LD6109: Defelsko 6000 FNS standard probe, 0‐1500 µm
 • LD6022: Defelsko 6000 FNRS right angle probe, 0‐1500 µm 
 • LD6023: Defelsko 6000 FNTS standard high range probe, 0‐6 mm 
 • LD6013: Deflesko 6000 FNDS probe, 0 ‐ 1500 µm                              
 • LD6034 : Defelsko 6000 FNGS seperate probe, 0 ‐ 63.5 mm

FILM THICKNESS – THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY MÀNG ƯỚT

Wet film thickness gauge, comb‐type, WG‐series, high‐grade stainless steel  

 • SP4000: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WG 1, hexagonal, measuring range 20‐370µm 
 • SP4010: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WG 2, hexagonal, measuring range 25‐2000µm
 • SP4020: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WG 3, octagonal, measuring range 50‐10000µm
 • SP4050: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WG 2, hexagonal, measuring range 1‐80mils
 • SP4060: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WFRG, measuring range 4‐60 mils 
 • SP4085: TQC SHEEN Wet film thickness gauge, type WFRG, measuring range 0,5 ‐ 30 mil

Wet Film Thickness gauges, comb type, plastic          

 • LD2020: TQC SHEEN plastic Wet Film Thickness comb 25‐900µm, 500 pcs                          
 • LD2022: TQC SHEEN plastic Wet Film Thickness comb 25‐900µm, 100 pcs

Thickness Wheels

 • VF2255: TQC SHEEN Thickness Wheel, 0‐100 µm
 • VF2256: TQC SHEEN Thickness Wheel, 0‐300 µm          
 • VF2257: TQC SHEEN Thickness wheel, 0‐600 µm
 • VF2258: TQC SHEEN Thickness wheel, 0‐1000 µm

ADHESION – ĐỘ BÁM DÍNH

CC1000 Cross Cut Adhesion Tester (round knife) Delivery complete with case, brush, magnifier and special adhesive tape

 • VF1839: TQC SHEEN CC1000 Cross‐cut adhesion test kit incl. knife ISO 1mm
 • VF1842: TQC SHEEN CC1000 Cross‐cut adhesion test kit incl. knife ISO 2mm
 • VF1844: TQC SHEEN CC1000 Cross‐cut adhesion test kit incl. knife ISO 3mm
 • VF1846: TQC SHEEN CC1000 Cross‐cut adhesion test kit incl. knife ASTM 1mm
 • VF1847: TQC SHEEN CC1000 Cross‐cut adhesion test kit incl. knife ASTM 1,5mm

DEFORMATION RESISTANCE – ĐỘ BỀN UỐN

Bend Test – Bền Uốn 

SP1820: TQC SHEEN Cylindrical Bend Test 100mm, incl. mandrel set 14 pcs

METRIC

SP1822: TQC SHEEN Cylindrical Bend Test 100mm, incl. mandrel set 7 pcs

IMPERIAL

 • SP1830: TQC SHEEN Conical Bend Test 
 • SP1831: TQC SHEEN Conical Bend Test “BASIC model”   

Impact Test – va đập  

 • SP1880: TQC SHEEN Impact Test according to ISO 6272‐2 & ASTM D2794 (in‐ direct)
 • SP1890: TQC SHEEN Impact Test according to ISO 6272‐1 (direct)
 • SP1891: TQC SHEEN Impact Test according to ISO 6272‐1 / ASTM D2794 < ’93 (direct)
 • SP1895: TQC SHEEN Impact Test according to ASTM G14 
 • SP1896: TQC SHEEN Impact Test according to CSA
 • SP1899 : TQC SHEEN Impact Test according to Dupont

Cupping Test Automatic – Bền uốn    

SP4300: TQC SHEEN Automatic Cupping Test 230V                          

Cupping Test Manual

SP4400: TQC SHEEN Manual Cupping Test                            

DRYING TIME – THỜI GIAN KHÔ  

TQC SHEEN Drying Time Recorders

AB3600: TQC SHEEN Drying Time Recorders 230/115VAC 

BK Drying Time Recorders 

 • VF8000: BK‐3 Drying Recorder 240v/50hz
 • VF8005: BK‐6 Drying recorder 240v/50hz 
 • VF8010: BK‐10 Drying recorder 240v/50hz 

Permeability cups

 • VF2200: TQC SHEEN Permeability cup 10cm² 
 • VF2201: TQC SHEEN Permeability cup 25cm²

TEMPERATURE – ĐO NHIỆT ĐỘ    

Gradient oven

AB8000: TQC SHEEN CureView Gradient Oven                                  

POROSITY     

Pinhole Detectors        

 • LD8100: TQC SHEEN pinhole detector 9V & 90V       
 • LD8105: TQC SHEEN pinhole detector 9V, 24V, 67.5V & 90V

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá các thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ phù hợp với yêu cầu của Quý khách hàng. Xin cám ơn !!!!

Ms.Tuyết. 0978.260.025
Mail: [email protected]
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long

B40 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, HCM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Danh mục thiết bị kiểm tra chất lượng sơn, vật liệu phủ”

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.