Tag - Dụng cụ đo độ cứng bút chì

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo độ cứng màng sơn, vật liệu phủ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐỘ CỨNG MÀNG SƠN Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo độ cứng màng sơn, vật liệu phủ sử dụng phương pháp đo độ cứng của bút chì. Đo độ cứng màng sơn cần chuẩn bị: Mẫu cần kiểm tra độ cứng Kích thước mẫu kiểm tra: 150 x 100 x 20 mm Số lượng mẫu: 1÷3 mẫu Thiết bị và dụng cụ Dụng cụ đo độ cứng, 14 bút chì có độ cứng tăng dần từ 9B đến 9H, [...]

Read more...