Tag - may do natri

Cách xác định nồng độ ion: pH, NH3-, Ca2+, CL-, F-, NO3-, K+

CÁCH XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ION: pH, NH3–, Ca2+, Cl–, F–, NO3–, K+ Để kiểm tra hàm lượng các ion như: pH, NH3–, Ca2+, Cl–, F–, NO3–, K+ trong phòng thí nghiệm. Chúng ta có thể sử dụng máy đo LaquapH1300 xuất sứ Nhật Bản với phương pháp đo đơn giản, độ chính xác cao. Cách xác định nồng độ ion: PH, NH3-, Ca2+, CL-, F-, NO3-, K+ Lí do để chọn máy đo LAQUA PH1300 trong thí nghiệm:  Với phương thức hiểu chuẩn tự [...]

Read more...