Tag - phương pháp đo độ hút nước của giấy

Đo độ Cobb của giấy- Phương pháp xác định độ hút nước của carton

ĐO ĐỘ COBB CỦA GIẤY – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA GIẤY VÀ CARTON Đo độ Cobb của giấy – Phương pháp xác định độ hút nước của giấy và carton (Paper and board – Determination of water absorptiveness – Cobb method) Định nghĩa độ cobb: Độ cobb:  (giá trị Cobb, độ hút nước): Khối lượng nước hấp thụ của 1 m2giấy hoặc carton được tính trong một khoảng thời gian và điều kiện xác định. Diện tích của mẫu [...]

Read more...

Vui lòng gọi Ms. Tuyết 0978.260.025 nếu bạn cần hổ trợ thêm thông tin Bỏ qua