Tag - Shore Hardness Gauge

Xác định độ cứng cao su, nhựa dẻo bằng đồng hồ shore (p.p ấn lõm)

XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CAO SU, NHỰA DẺO BẰNG ĐỘ CỨNG SHORE Phương pháp xác định độ cứng cao su, nhựa dẻo bằng đồng hồ shore (phương pháp ấn lõm) theo TCVN 1595-1 : 2007 và ISO 7619-1 : 2004 Nguồn: https://vanbanphapluat.co Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ cứng ấn lõm (độ cứng Shore) của cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo sử dụng thiết bị đo độ cứng với các thang chia sau đây: Thang [...]

Read more...