Tag - cach xac dinh do nong chay nhua

Phương pháp xác định chỉ số melt flow index(MFI-chỉ số nóng chảy của nhựa)

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ MELT FLOW INDEX (MFI – CHỈ SỐ NÓNG CHẢY CỦA NHỰA Chỉ số melt flow index – chỉ số MFI là gì? Chỉ số MFI hay còn gọi là chỉ số chảy của nhựa (melt flow index hoặc melt flow rate-MFR): xác định đặc tính dòng chảy của vật liệu (nhựa) tại nhiệt độ và áp suất nhất định. Hiện nay có 2 tiêu chuẩn quốc tế phổ biến để xác định chỉ số chảy:  ASTM [...]

Read more...