Tag - nước muối phun sương

Phương pháp kiểm tra độ ăn mòn kim loại – Phương pháp thử mù muối

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỘ ĂN MÒN KIM LOẠI (PHƯƠNG PHÁP THỬ MÙ MUỐI) Paint and coating for metal protection – Method of test – Salt spray (fog) 1. Ứng dụng của phương pháp kiểm tra độ ăn mòn kim loại Phương pháp kiểm tra độ ăn mòn kim loại được thực hiện trên nguyên tắc: tạo ra một môi trường ăn mòn. Từ đó dự báo tuổi thọ trong điều kiện tự nhiên ít tương quan với kết quả thử nghiệm [...]

Read more...

Vui lòng gọi Ms. Tuyết 0978.260.025 nếu bạn cần hổ trợ thêm thông tin Bỏ qua