Tag - phuong phap xac dinh do ben bang do sau an lom

Cách sử dụng thiết bị thử độ sâu ấn lõm cho sơn, varnishes (Cupping test)

CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THỬ ĐỘ SÂU ẤN LÕM CHO SƠN, VARNISHES Phương pháp thử độ sâu ấn lõm cho sơn, varnishes Paints and varnishes – Cupping test Ứng dụng: Thử nghiệm đánh giá độ bền của lớp phủ sơn, vecni; hoặc các lớp phủ tương tự khi rạn nứt và/hoặc bong tróc khỏi nền ở các điều kiện biến dạng khác nhau. Nguyên tắc Mẫu test sau khi được chuẩn bị được đặt vào giữ 2 vòng kẹp, và cố định [...]

Read more...