Tag - Phuong phap xac dinh kha nang chiu nen thung carton

Sức chịu nén của thùng carton sóng – chỉ số BCT – Phương pháp xác định

XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU NÉN CỦA THÙNG CARTON SÓNG – PHƯƠNG PHÁP BCT  Xác định sức chịu nén của thùng carton sóng – Phương pháp BCT (Box Compression Test – thử nghiệm nén hộp) Xác định sức chịu nén của thùng carton sóng – Phương pháp BCT Sức chịu nén của thùng carton là số đo trực tiếp về sức chịu xếp chồng của các thùng carton sóng. Và thường được xác định bằng trị số BCT Phương pháp xác định khả năng [...]

Read more...

Vui lòng gọi Ms. Tuyết 0978.260.025 nếu bạn cần hổ trợ thêm thông tin Bỏ qua