Tag - xác dinh no3 trong dat

Cách kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng trong cây bằng bút đo LAQUAtwin

CÁCH KIỂM TRA HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG TRONG CÂY DÂU TÂY BẰNG BÚT ĐO LAQUAtwin Cách kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng trong cây bằng bút đo LAQUAtwin bởi Dâu tây đòi hỏi môi trường đất cần đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để đạt tối ưu sự phát triển của cây, chất lượng quả.   Các ion Nitrate (No3-), kali (K+), Canxi (Ca2+) ảnh hưởng đến sự phát triển của dâu tây. Cụ thể NO3- ảnh hưởng đến kích thước [...]

Read more...