Tag - may do ion kali

Xác định hàm lượng ion kali ở mô thực vật – Bút đo ion Kali Horiba

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ION KALI Ở MÔ THỰC VẬT Trong bài viết sau đây sẽ so sánh kết quả 2 phương pháp xác định hàm lượng ion kali trong mô ở cây cây cải. nhằm tìm ra giải pháp kiểm tra nồng độ ion trong mô thực vật một cách nhanh chống, đơn giản, tiết kiệm kinh phí cũng như thời gian cho người làm thí nghiệm Phân tích mô – cách đánh giá giá trị dinh dưỡng cây trồng. Trong [...]

Read more...