Tag - xac dinh luc keo dut vai

Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT VÀ ĐỘ GIÃN ĐỨT CỦA VẢI Theo TCVN 5795 – 1994 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt khi kéo đứt vải dệt kim (mộc và thành phẩm) được sản xuất từ tất cả các loại sợi và tơ. Khái niệm chung về độ bền kéo Độ bền kéo đứt là lực lớn nhất mà mẫu thử chịu được khi bị kéo đứt, tính bằng [...]

Read more...